Omgevingsvergunning kadastrale sectie I - kadastraal perceelnummer 2385 te Hoorn

Dit item is verlopen op 09-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 09-01-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 23 december 2019, kadastrale sectie I - kadastraal perceelnummer 2385 te Hoorn, het bouwen van een woning, kenmerk 2019-FUMO-0036847.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.