Omgevingsvergunning kadastrale sectie H kadastraal perceelnummer 3401 en 3363 te Baaiduinen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 06-05-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 20 april 2021, nabij Vluchtweg, kadastrale sectie H kadastraal perceelnummer 3401 en 3363 te Baaiduinen, schuilgelegenheid ten behoeve van 3 paarden, kenmerk 2021-FUMO-0052456.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.