Omgevingsvergunning kadastrale sectie H - kadastraal perceelnummer 3321, Duinweg Midsland 25-N te Midsland

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 28-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 november 2019, kadastrale sectie H - kadastraal perceelnummer 3321, Duinweg Midsland 25-N te Midsland, aanbouw hok - uitbouw kamer en plaatsing zonnepanelen, kenmerk 2019-FUMO-0036512.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.