Omgevingsvergunning kadastrale sectie H - kadastraal perceelnummer 2766 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 21-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 21-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 11 november 2019, kadastrale sectie H - kadastraal perceelnummer 2766 te West-Terschelling, nieuwbouw lokaalcentrum voor data, telecommunicatie en tv, kenmerk 2019-FUMO-0036427.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.