Omgevingsvergunning kadastrale sectie E - kadastraal perceelnummer 1639 en 1625 te Terschelling

Dit item is verlopen op 27-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 27-12-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 december 2019, kadastrale sectie E - kadastraal perceelnummer 1639 en 1625 te Terschelling, bestrijding watercrassula onder de draad Waterplak, kenmerk 2019-FUMO-0036789.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.