Omgevingsvergunning kadastrale gemeente Terschelling; sectie E, nummer 528, 1482, 1060 en 1530 (duinen Terschelling) (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 28-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 oktober 2018, kadastrale gemeente Terschelling; sectie E, nummer 528, 1482, 1060 en 1530 (duinen Terschelling), project in het kader van PAS Terschelling. De werkzaamheden bestaan uit het realiseren van kerven in de zeereep waardoor verstuiving op gang wordt gebracht, kenmerk 2018-FUMO-0030034.

Het besluit moet uiterlijk 31 januari 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.