Omgevingsvergunning kadastrale gemeente Terschelling; sectie E, nummer 1617, 1530 en 1625

Dit item is verlopen op 28-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 28-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 oktober 2018, kadastrale gemeente Terschelling; sectie E, nummer 1617, 1530 en 1625, project in het kader van de PAS Terschelling. De werkzaamheden bestaan uit het opschonen/verwijderen van vegetatie uit de stuifkuilen, kenmerk 2018-FUMO-0030043.

Het besluit moet uiterlijk 31 januari 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.