Omgevingsvergunning Jan Ruijglaan 4 en 6 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 12-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 12-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 27 juni 2019, Jan Ruijglaan 4 en 6 te West-Terschelling, het bouwen van een 2 onder 1 kap, kenmerk 2019-FUMO-0034550. Het besluit moet uiterlijk op 20 oktober 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.