Omgevingsvergunning het realiseren van De Streken

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 10-06-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 21 mei 2021, 200 meter ten zuiden van de waddendijk - in verlengde Parkweg te Oosterend, het realiseren van De Streken, seizoensgebonden getijdenkunstwerk van hout en staal (eerbetoon aan Oeroloprichter Joop Mulder), kenmerk 2021-FUMO-0054366.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.