Omgevingsvergunning Heereweg 42 te Midsland

Dit item is verlopen op 23-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 23-01-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 13 januari 2020, Heereweg 42 te Midsland, plaatsen schuurtje bij chalet nr. 27, kenmerk 2020-FUMO-0037196.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.