Omgevingsvergunning Groene Strand 5 t/m 13 (oneven nrs.) te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 26-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 26-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen verzoek intrekken omgevingsvergunning OV-2014-1921, Groene Strand 5 t/m 13 (oneven nrs.) te West-Terschelling, bouw van vijf bedrijfsunits, kenmerk 2019-FUMO-0033204.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.