Omgevingsvergunning Formerum Zuid 13A te Formerum (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 20-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 20-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 19 oktober 2018, Formerum Zuid 13A te Formerum, bestaande woning wordt vervangen door nieuwbouw woning, kenmerk 2018-FUMO-0029944.

Het besluit moet uiterlijk op 24 januari 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.