Omgevingsvergunning Formerum Zuid 11A te Formerum

Dit item is verlopen op 15-06-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 15-04-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 6 april 2021, Formerum Zuid 11A te Formerum, het realiseren van een toiletgebouw, kenmerk 2021-FUMO-0051750.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.