Omgevingsvergunning Formerum Zuid 11 A te Formerum (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 03-06-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 6 april 2021, Formerum Zuid 11 A te Formerum, het realiseren van een toiletgebouw, kenmerk 2021-FUMO-0051750. Het besluit moet uiterlijk op 13 juli 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.