Omgevingsvergunning Formerum 65 te Formerum

Dit item is verlopen op 05-10-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 05-08-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 23 juli 2021, Formerum 65 te Formerum, doorgang woonkamer naar keuken, twee stalen liggers, kenmerk 2021-FUMO-0055476.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.