Omgevingsvergunning Formerum 65 te Formerum

Dit item is verlopen op 26-01-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 26-11-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 november 2020, Formerum 65 te Formerum, het wijzigen van de bestemming ‘Horeca 3’ naar ‘Wonen’, kenmerk 2020-FUMO-0047044.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.