Omgevingsvergunning Eekenweg 2-A te Striep (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Striep
Publicatiedatum: 11-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 27 maart 2020, Eekenweg 2-A te Striep, het vervangen van een loods, kenmerk 2020-FUMO-0039884. Het besluit moet uiterlijk op 23 juli 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.