Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 83 te Midsland (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 09-09-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 14 juli 2021, Duinweg Midsland 83 te Midsland, bouwen woonhuis, kenmerk 2021-FUMO-0055019. Het besluit moet uiterlijk op 18 oktober 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.