Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 77 te Midsland

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 19-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 9 september 2019, Duinweg Midsland 77 te Midsland, nieuwe vergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning, kenmerk 2019-FUMO-0035549.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.