Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 77 te Midsland (velenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 26-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 26-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 14 maart 2019, Duinweg Midsland 77 te Midsland, nieuwbouw recreatiewoning, kenmerk 2019-FUMO-0032430. Het besluit moet uiterlijk op 20 juni 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.