Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 25B te Midsland

Dit item is verlopen op 13-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 13-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 3 december 2018, Duinweg Midsland 25B te Midsland, uitbreiding recreatiewoning, kenmerk 2018-FUMO-0030473.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.