Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 20 te Midsland (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 28-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 28-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 16 december 2018, Duinweg Midsland 20 te Midsland, verbouw van de recreatiewoning, kenmerk 2018-FUMO-0030639. Het besluit moet uiterlijk op 14 april 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.