Omgevingsvergunning Duinweg Midsland 124 te Midsland

Dit item is verlopen op 07-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 07-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 30 januari 2019, Duinweg Midsland 124 te Midsland, bitumen dak vervangen door geïsoleerde dakplaten, schoorsteen wordt verwijderd, nieuw kozijn achterkant, kenmerk 2019-FUMO-0031249.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.