Omgevingsvergunning Duinweg Hee 7 te Hee

Dit item is verlopen op 07-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 07-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 28 februari 2019, Duinweg Hee 7 te Hee, strijdig gebruik i.v.m. muziekevenement op 12-15 september, kenmerk 2019-FUMO-0031991.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.