Omgevingsvergunning Duinweg 68 te Midsland

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 26-08-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 augustus 2021, Duinweg 68 te Midsland, realiseren bijbehorend bouwwerk, kenmerk 2021-FUMO-0055847.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.