Omgevingsvergunning Dorpsstraat 94-B te Hoorn

Dit item is verlopen op 05-10-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 05-08-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 25 juli 2021, Dorpsstraat 94-B te Hoorn, plaatsen en vergroten dakkapel, kenmerk 2021-FUMO-0055469.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.