Omgevingsvergunning Dorpsstraat 85 te Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 30-04-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 14 april 2021, Dorpsstraat 85 te Hoorn, ontheffing tijdelijke woonruimte, kenmerk 2021-FUMO-0952234.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.