Omgevingsvergunning Dorpsstraat 83 te Hoorn

Dit item is verlopen op 19-10-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 19-08-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 10 augustus 2021, Dorpsstraat 83 te Hoorn, kappen van een es, kenmerk 2021-FUMO-055709.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.