Omgevingsvergunning Dorpsstraat 20 te Hoorn (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 15-06-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 15-04-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 17 februari 2021, Dorpsstraat 20 te Hoorn, het bouwen van een rijhal met stallen, kenmerk 2021-FUMO-0049796. Het besluit moet uiterlijk op 26 mei 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.