Omgevingsvergunning Dirkmansweg 14 te Formerum

Dit item is verlopen op 06-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 06-06-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 25 mei 2019, Kadastrale sectie I kadastraal perceelnummer 2691, Dirkmansweg 14 te Formerum, bouw van een beheergebouw bij een recreatiewoning, kenmerk 2019-FUMO-0033979.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.