Omgevingsvergunning Burgemeester van Heusdenweg 10 A te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 28-05-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 24 maart 2021, Burgemeester van Heusdenweg 10 A te West-Terschelling, plaatsen van een zonnepaneel, kenmerk 2021-FUMO-0051215.

Het besluit moet uiterlijk op 30 juni 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.