Omgevingsvergunning Boomstraat 29 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 10-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 10-05-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 april 2018, Boomstraat 29 te West-Terschelling, aanpassing op reeds bestaande verleende bouwvergunning van gevelwijziging van de entree van winkelpand, kenmerk 2018-FUMO-0027632.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.