Omgevingsvergunning boom kappen t.b.v. bouw datacentrum Ziggo

Dit item is verlopen op 18-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 18-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 12 juli 2019, boom kappen t.b.v. bouw datacentrum Ziggo, kadastrale sectie A, kadastraal perceelnummer 4036, Dennenweg te West-Terschelling, kenmerk 2019-FUMO-0034782.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.