Omgevingsvergunning Boddelenweg 5 te Hoorn (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 28-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 28-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 22 november 2018, Boddelenweg 5 te Hoorn, nieuwbouw 69 appartementen met paardenstallen en overige gebouwen, kenmerk 2018-FUMO-0030329. Het besluit moet uiterlijk op 23 april 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.