Omgevingsvergunning Badweg West 7 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 05-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 05-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 augustus 2019, Badweg West 7 te West-Terschelling, realiseren opgang (houten hellingbaan) t.b.v. strandpaviljoen West aan Zee, kenmerk 2019-FUMO-0035376.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.