Omgevingsvergunning Baaiduinen 55 te Baaiduinen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 24-12-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 16 december 2020, Baaiduinen 55 te Baaiduinen, nieuwbouw seniorenwoning op achtererf, kenmerk 2020-FUMO-0047833.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.