Leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020

Dit item is verlopen op 28-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 28-02-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en staat de basisschool op minimaal zes kilometer van uw woning of de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs op minimaal zes kilometer afstand van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten. Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders. Ook wordt er rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.

U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar 2019-2020 tot uiterlijk 1 juni 2019 via een aanvraagformulier indienen. Het formulier kunt u vinden op www.terschelling.nl  of opvragen bij team Onderwijs en P&O gemeente Ameland, 0519 - 555 555.