Inspraak ‘subsidieregeling isolatiemaatregelen’

Dit item is verlopen op 23-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 23-07-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

In het uitvoeringsprogramma Samen Duurzaam heeft de gemeente de ambitie gesteld om de CO₂-uitstoot in 2023 met 47% verminderen. Met de ‘subsidieregeling isolatiemaatregelen’ kunnen eilanders subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Het gaat bijvoorbeeld om spouwmuurisolatie en dakisolatie.

De ontwerp ‘subsidieregeling isolatiemaatregelen’ ligt ter inzage bij de publieksbalie van vrijdag 24 juli t/m donderdag 20 augustus 2020. In verband met het coronavirus is het gemeentehuis alleen te bezoeken op afspraak. U kunt hiervoor en afspraak maken via www.terschelling.nl of bellen naar 0562-446244. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen Terschellinger belanghebbenden  zienswijzen naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0562-446244.