Erfgoedverordening gemeente Terschelling 2019

Dit item is verlopen op 04-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De gemeenteraad heeft op 26 maart 2019 de Erfgoedverordening gemeente Terschelling 2019 vastgesteld. De verordening maakt het mogelijk om gebouwen, landschapswerken en dorpsgezichten, maar ook gebruiken, tradities en roerend erfgoed aan te wijzen als gemeentelijk erfgoed.

Het raadsbesluit treedt in werking op 5 april 2019. Tegen het vaststellen van de verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.