Corona ontheffing reddingboot de M.S. Brandaris

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 28-05-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Er is een coronaontheffing verleend voor het organiseren van een vaartocht op 29 mei 2021 van 10.30 uur tot 12.30 uur te West-Terschelling met reddingboot de M.S. Brandaris waarbij asverstrooiing zal plaats vinden (verzonden op 21 mei 2021).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.