Conceptvergunning Springtij

Dit item is verlopen op 25-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 25-07-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Van 29 juli tot 9 september 2019 ligt de aanvraag voor een evenementenvergunning van Stichting Springtij Festival Terschelling ter inzage voor het van 26 tot 28 september 2019 te houden Springtij evenement. Het evenement zal op het oude voetbalveld, groepenterrein van Staatsbosbeheer en in de Tonnenloods te West-Terschelling plaatsvinden. Op een aantal plaatsen zullen tijdens de opbouwfase voorafgaande aan het evenement en gedurende het evenement tenten, aggregaten, kraampjes e.d. worden geplaatst of aanwezig zijn.

De conceptvergunning met de bijbehorende aanvraag ligt vanaf 29 juli 2019 in het gemeentehuis ter inzage. Een overzicht van de locaties, de periode van voorbereiding, het programma en andere activiteiten e.d. ligt bij de aanvraag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijzen op de aanvraag, de ontwerpvergunning en ontheffingen indienen bij de gemeente. Dit kan mondeling, door het maken van een afspraak via 0562-446244, of door een brief te schrijven aan de burgemeester.