Carbid schieten

Dit item is verlopen op 15-02-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 15-12-2016
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het college heeft besloten om ontheffing te verlenen op grond van art. 4:6 APV (overige geluidhinder) voor het carbid schieten tijdens de jaarwisseling van 31 december 10.00 uur tot 1 januari om 02.00 uur. Het carbid schieten is alleen toegestaan op de volgende locaties:

- op West:                   het Groene Strand (voorbij de Walvis)

- in Midsland:              Het land van de heer A. Vis aan de Gastenweg

- in Lies                       Camping Staatsbosbeheer

Het afschieten van carbid op andere plaatsen is verboden. De politie zal optreden tegen overtreding van dit verbod. In verband met de veiligheid dient u melkbussen of vergelijkbare voorwerpen te gebruiken met een maximale inhoud van 50 liter.

Het afschieten van carbid en het bijwonen van het afschieten gebeurt op eigen risico!