Brandveilig gebruik Sportlaan 5 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 14-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-03-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Verzonden op 5 maart 2019, Sportlaan 5 te West-Terschelling, brandveilig gebruik van het WestCord Hotel, kenmerk 2019-FUMO-0029224. De vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te  hebben ingediend over de ontwerpbeschikking.