Besluit tot buiten behandeling laten aanvraag Groene Strand 5,7,9,11 en 13 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 09-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 09-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Verzonden op 30 april 2019, kadastraal bekend, gemeente Terschelling sectie A, nummers 2790, 2827, 3573, plaatselijk bekend Groene Strand 5,7,9,11 en 13 te West-Terschelling, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning voor nieuwbouw van 5 bedrijf units. De verleende vergunning is geregistreerd onder nummer 2014-1921, kenmerk 2019-FUMO-0033204.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.