Besluit lozing afvalwater huishoudens

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 06-05-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 15 februari 2021, Zwarteweg 13A te West-Terschelling, een melding lozen van afvalwater via een septictank op de bodem, kenmerk 2021-FUMO-0049640. Voor deze melding gelden algemene regels.

Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.