Beleidsregels nieuwe woningen (2019) vastgesteld

Dit item is verlopen op 21-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 21-02-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten omgevingsvergunningaanvragen, die op grond van de Beleidsregels nieuwe woningen (2019) kunnen worden verleend, als categorie aan te wijzen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de raad niet vereist is. Hiermee kan het college zonder tussenkomst van de raad onder voorwaarden afwijken van het bestemmingsplan. Het college heeft de beleidsregels op 12 februari 2019 definitief vastgesteld.

De beleidsregels maken vooraf duidelijk in welke gevallen de gemeente, in afwijking van de regels uit een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning kan verlenen voor een nieuwe woning. De beleidsregels zien op de realisatie van maximaal 5 woningen.

De verklaring van geen bedenkingen en de beleidsregels liggen vanaf vrijdag 22 februari 2019  ter inzage in de hal van het gemeentehuis. U kunt de vvgb en de beleidsregels ook inzien op de website en op www.overheid.nl. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen de vvgb en de beleidsregels.