Bekendmaking 1e wijziging verordening OZB 2019

Dit item is verlopen op 07-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 07-02-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 29 januari 2019 heeft vastgesteld:

  • de 1e wijziging op de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2019;

Bovengenoemde verordening treedt in werking op 1 januari 2019. Dit besluit is opgenomen in het “register belastingverordeningen” en ligt in de inforuimte van het gemeentehuis ter inzageen kunt u vinden op www.terschelling.nl. Voor het overige kan een ieder op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van dit besluit.