Anterieure overeenkomst over grondexploitatie artikel 6.24 Wro

Dit item is verlopen op 20-10-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 20-08-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 augustus 2020 een anterieure overeenkomst zijn aangegaan met maatschap R. Mier, M.W. Mier-Buren en A.C. Mier.

De ontwikkelaar realiseert op het perceel K nr. 1068, plaatselijk bekend als Tordelenweg 11 te Hoorn, een extra woning voor het agrarisch bedrijf van de ontwikkelaar. De aanleg van de riolering voor de woning vindt plaats over de percelen K nrs. 754 (deels) en K 2286 (deels), plaatselijk bekend als Tordelenweg, het perceel K nr 1066 (deels), plaatselijk bekend als Tordelenweg 9, en het perceel K nr. 1067 (deels) plaatselijk bekend als IJlkampweg.

De ontwikkelaar heeft voor de realisatie van het bouwplan de gemeente verzocht om af te wijken van het bestemmingsplan.

Een beschrijving van de zakelijke inhoud van de overeenkomst en een situatietekening met daarop het exploitatiegebied is in te zien in de inforuimte van het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.