Aanwijzing BOA’s

Dit item is verlopen op 31-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 31-05-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De burgemeester heeft S. Kerkstra en P. van Popering aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar en toezichthouder voor de Drank- en horecawet.