Aanwijzen toezichthouder

Dit item is verlopen op 12-06-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 12-04-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het college heeft besloten om met ingang van 12 april 2018 de heer S. Visser aan te wijzen als toezichthouder voor de Wabo, de bestemmingsplannen en de beheersverordening.